"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขัน ศึกปีกหมุนประลองปัญญา "Quadrotor" สนามที่ 4

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ศึกปีกหมุนประลองปัญญา "Quadrotor" สนามที่ 4 ระดับภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่  คลิก