"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดีและขอขอบคุณกับนักกีฬาและผู้ึควบคุมทีม ที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ในระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับ เหรียญทอง จำนวน 7 เหรียญ จากกีฬา บาสเกตบอลหญิง เปตอง เซปักตะกร้อ จำนวน 2 เหรียญ แบดมินตัน จำนวน 3 เหรียญ และกรีฑา เขย่งก้าวกระโดด เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ จากกีฬา เปตอง และเหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ จากกีฬาเปตอง  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก