"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพวันเด็ก มหัศจรรย์วันของหนู 2556

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศ สำรวจและผลิต จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ภายใต้ชื่องาน วันเด็ก 2556 มหัศจรรย์วันของหนู ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมีซุ้มวิทยาศาสตร์ให้เด็กได้เรียนรู้ กิจกรรมต่างๆบนเวที การแสดงมายากล อีกทั้งมีอาหารให้บริการน้องๆๆอีกมากมาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก