"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา IMGT ณ ประเทศมาเลเซีย

 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2555  คณะนักกีฬา นักศึกษาคณาจารย์ และผู้ควบคุมทีม เดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา IMT-GT  ณ ประเทศมาเลเซีย โดยผลการแข่งขัน

สรุปได้ดังนี้ แบดมินตัน ชาย - หญิง ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเล่ยบอล หญิง ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสัมมนา ได้รางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก