"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพานพุ่มถวายพระพร

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ผศ.ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก