"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ บุุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุยเดช และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก