"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามถวายพระพร

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องโถงชั้นล่าง ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

สามารถชมประมวลภา่พได้ที่นี่ คลิก