"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ คลินิคเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ออกบูธแนะนำการทำน้ำมะม่วงเบา

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 คลินิคเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ออกบูธแนะนำการทำน้ำมะม่วงเบา

ให้กับประชาชนที่สนใจจำนวนมาก ณ วัดเจริญราษฎร์ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก