"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย"กิจกรรมตักบาตรเทิดพระเกียรติวันพ่อ และกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน"

 เมือวันที่ 12 ธันวาคม 2555 อาจารย์ถนอมศรี  เจนวิถีสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร  นักศึกษา ร่วมตักบาตร พระสงฆ์ อีกทั้งร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก