"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย รับมอบของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ารับมอบของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2555 จากตัวแทนของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom Public Company Limted ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก