"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการประกวดร้องเพลงวันพ่อ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ “วันพ่อแห่งชาติ” ครั้งที่ ๕ โดยมีผู้เข้าร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นจำนวนมาก ณ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก