"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ การเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินโครงการอุทยานการเรียนรู้

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

ร่วมต้อนรับนายพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด ร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการดำเนินโครงการอุทยานการเรียนรู้ PTTEP SMART CENTER และรับทราบความคืบหน้าเพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก