"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

ร่วมลงนามความร่วมมมือทางวิชาการ กับFederation of Private Cilleges of techology and Vocatinal Education of Thailand และ Rosenhelm University of Applied Sciences และ Bavarlan Thai Academic Cooperation Center เพื่อหาความร่วมมือและเป็นแวทีที่ถ่ายโอนเทคโนโลยีจากเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม เทคโนโลยี สำหรับการศึกษาไทยและอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสภา มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก