"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพคณะบริหารธุรกิจสังสรรค์ศิษย์เก่า

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน กิจกรรมต่างๆมากมาย ที่มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบัน ณ ตึกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย สงขลา  สามารถคลิกดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก