"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาและเครือข่าย จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในสถานศึกษา พร้อมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์กว่า 300 คัน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เข้าร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในสถานศึกษา  โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 50 คน  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา  สามารถดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก