"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นศ.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะสถาัปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ศรีวิัชัย เข้ารับรางวัลการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 10 ได้แก่
- ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม 1.นายจิราวุฒิ แก้วประพันธ์
รางวัลสนับสนุนศิลปินเยาวชน
1.นายชูเกียรติ คนเที่ยง
2.นางสาวยอดข้าว เรณุมาศ
3.นางสาวจิราภรณ์ ดอกดวง   สามารถดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก