"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการงาน research expo 2012 ที่ central world กรุงเทพมหานคร

กลอนสดจากมโนราห์แสดงในบู๊ทนิทรรศการงาน research expo 2012 ที่ central world กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 24-28 สค 2555 ตาม  รอยพันธุกรรมพืช...ภูมิปัญญาจากรำแดง...งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้...สู่ การใช้ประ โยชน์..มทร.ศรีวิชัยสงขลาร่วมดำรงและสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่า ...... ตับใบตาล บ้านใบตาล ถ่านผลตาลโตนด พัดใบตาลโตนด เส้นใยตาลจากก้านตาลพัฒนาเป็นแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ขนมชั้น ขนมปุยฝ้าย ขนมน้ำดอกไม้จากแป้งตาลโตนด ......ควรคู่รำแดงต่อไป 

สามารถคลิกดูวิดิโอได้ที่นี่ คลิก  http://www.youtube.com/watch?v=QmnAgCCbzgQ