"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพมทร.ศรีิวิชัย ร่วมบริจาคมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รัีกษาราชการแทนอธิการบดีมหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 56 เครื่อง ให้กับ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมจำนวน 15 เครื่อง โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ จำนวน 16เครื่อง โรงเรียนวัดใหญ่  จำนวน 10 เครื่อง โรงเรียนวัดหน้าเมือง จำนวน 5 เครื่อง  และโรงเรียนบ้านยางงาน จำนวน 10 เครื่องซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2555  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก