"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์   รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสามารถดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก