"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการประกวดร้องเพลงวันแม่ "เทิดไท้ราชินี"

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ทางกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย สถานีวิทยุ fm 97.50 MHz มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดโครงการประกวดร้องเพลงวันแม่ครั้งที่ 3 "เทิดไท้องค์ราชินี" ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าวจำนวน 20 คนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมชมการประกวดดังกล่าวจำนวนมาก ณ ถนนคนเดิน เมืองเก่าสงขลา
 สามารถดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก