"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ภาพเล่าเรื่อง...ดีดี ภายใต้ร่มเงา มทร.ศรีวิชัย

    ขอเชิญชวนนักศึกษ บุคลากร และบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม ร่วมเล่าเรื่องราวภายในรั้ว "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย" ผ่านภายถ่ายกับโครงการประกวดภาพถ่าย ตอน "ภายเล่าเรื่อง...ดีดีภายใต้ร่มเงา มทร.ศรีวิชัย"  

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 29 มิถุนายน 2555  ที่ กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศผลวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 

รางวัลที่ 1  5,000 บาท
รางวัลที่ 2  3,000 บาท
รางวัลที่ 3  2,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

AttachmentSize
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการประกวดภาพถ่าย333.52 KB