"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ 2556

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิกาบดีมหาวิทยาลัยมทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 จำนวน 11 ท่าน มีการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณทุกท่าน ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอร์เมด สงขลา สามารถประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก