"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตรเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริรราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก