หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 17 มิถุนายน 2556

 

Director

 

Mr. Piya Prasongchan

Director of Public Relations